Zakład Usługowo-Produkcyjny
K O N T E C H S. C.
41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka 256
 
Oferta
 1. Kompleksowe remonty i naprawy: suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, podestów ruchomych, dźwigników oraz wózków jezdniowych podnośnikowych posiadając uprawnienia nadane przez UDT.

  Wykonawstwo obejmuje:

  • ocena stanu technicznego urządzeń dźwignicowych
  • opracowanie dokumentacji technicznej i technologicznej naprawy i zatwierdzenie w UDT.
  • wykonanie naprawy /remontu/
  • nadzór prac remontowych, wystawienie poświadczeń odbiorowych dla UDT
  • uczestnictwo w odbiorze przez UDT urządzenia dźwignicowego po naprawie

 2. Modernizację: suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, podestów ruchomych, dźwigników oraz wózków jezdniowych podnośnikowych posiadając uprawnienia nadane przez UDT.

 3. Montaż: suwnic, żurawi stałych, żurawi przenośnych, podestów ruchomych, wciągników oraz wciągarek.

 4. Laboratorium badań nieniszczących posiadające uprawnienia nadane przez UDT.

  Wykonujące:

  • badania okresowe haków ładunkowych
  • badania magnetyczne powierzchni stalowych
  • badanie magnetyczne złączy spawanych

 5. Remonty, naprawę oraz rektyfikację jezdni podsuwnicowej.

 6. Kompleksowe remonty, naprawy oraz modernizację instalacji elektrycznej i sterowania urządzeń dźwignicowych.

  Wykonawstwo obejmuje:

  • opracowanie dokumentacji zasilania i sterowania w tym zdalnego sterowania radiowego
  • wykonanie remontu/modernizacji
  • pomiary elektryczne

 7. Odtworzenie dokumentów i doprowadzenie do rejestracji istniejących urządzeń dźwignicowych.

 8. Usługi konserwatorskie przy urządzeniach dźwignicowych.

 9. Wykonawstwo konstrukcji stalowych.

 10. Usługi projektowe.