Zakład Usługowo-Produkcyjny
K O N T E C H S. C.
41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka 256
 
Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Dokument w powiększeniu
Świadectwo uznania laboratorium badawczego.
Nr dokumentu: LBU-256/05
z dnia: 2.08.2013

Uprawnienia do naprawy dźwigników, podestów ruchomych, suwnic, układnic magazynowych, wózków jezdniowych, wciągników, wciągarek, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stacjonarnych, żurawi szynowych, żurawi wieżowych.
Nr uprawnienia: UD-05-12-N/6-13
z dnia: 24.07.2013
Dokument w powiększeniu

Dokument w powiększeniu
Uprawnienia do modernizacji dźwigników, podestów ruchomych, suwnic, układnic magazynowych, wózków jezdniowych, wciągników, wciągarek, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stacjonarnych, żurawi szynowych, żurawi wieżowych.
Nr uprawnienia: UD-05-12-P/4-13
z dnia: 24.07.2013